حقوق مصرف کننده

همه ما از همون اول صبح که از خونه می‌زنیم بیرون، مصرف‌کننده یه سری از کالاها و خدمات هستیم. کرایه ماشین، خرید ناهار، خرید لباس، دارو، لوازم بهداشتی، لوازم خونه و هزاران هزار خرید ریز و درشت دیگه. همیشه هم این طور نیست که از خریدهامون راضی باشیم. اینجاست که حقوق و قانون، به حمایت از کسایی میاد که خریدار و مصرف‌کننده کالاها و خدمات هستند. ما توی اپیزود هشتم پادکست دفیله درباره همین حمایت‌های قانونی از مصرف‌کننده حرف می‌زنیم.

برای تولید محتوای این اپیزود، از این منابع استفاده کردیم:

الف) مقاله تأملی در ضمانت‌اجرای حقوق مصرف‌کننده در پرتو رویه قضایی، نویسندگان: معصومه رمضانی و دکتر ابراهیم یاقوتی، فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و تاریخ تمدن

ب)  مقاله مفهوم حقوقی مصرف‌کننده و تأمین‌کننده کالا و خدمات در حقوق ایران و مقررات اروپایی، نویسندگان: غلام‌نبی فیضی چکاب و تقی اسدی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی

ج)  مقاله فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران، نویسندگان: محسن صادقی و زهرا آقاجانی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

د) رمان جنگل، نویسنده: آپتون سینکلر، مترجم: ابوتراب باقرزاده

هـ) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب ۱۳۸۸

و) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مصوب ۱۳۸۶ ز) قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۲

Scroll to top