وقتی صحبت از خشونت میشه، یکی از اولین تصاویری که توی ذهن‌مون نقش می‌بنده یه صورتِ ورم کرده و کبوده! یا احتمالاً یه دست و پای شکسته.  اما، خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت به حساب میاد.

برای تولید محتوای این اپیزود، از این منابع استفاده کردیم:

الف) مقاله تحلیل اجتماعی عوامل موثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن زنان و دختران (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)، محمد اسماعیل ریاحی و طاهره لطفی خاچکی، مجله پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.

ب) سایت پزشکی قانونی کشور

ج) قانون مجازات اسلامی

د) لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت.

Scroll to top