اگه نگاهی به متن تمام قوانین حقوقی و کیفری بندازیم چیزی که بعدش دستگیرمون میشه اینه که قانون براساس یکی از دو جنس مرد یا زن نوشته شده و همین باعث میشه این سوال پیش بیاد که اگه کسی جز هیچ کدوم از این دو جنسیت نباشه چی؟ چطور باید باهاش رفتار کرد؟ مثل مرد یا مثل زن یا مثل هیچ کدوم؟ اگه تراجنسی مرتکب جرمی بشه که جنسیت در اون مهمه، باید به مجازت مرد محکوم بشه یا زن؟ سعی می‌کنیم توی این قسمت جوابی برای این سوال‌ها و چالش‌ها پیدا کنیم.

برای تولید محتوای این اپیزود، از این منابع استفاده کردیم:

-مقاله تحلیل فقهی و حقوقی نقش تغییر جنسیت در ماهیت و آثار عقد نکارح، رضاحسین گندمکار، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

مقاله تغییر جنسیت در احکام کیفری، نوسیندگان: سیدابراهیم قدسی و سیده کلثوم میرحسینی امیری، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی

مقاله وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا، نوسیندگان: امیر رضایی فومنی و سیدمحمدرضا آیتی، مجله مبانی فقهی حقوق اسلامی

مقاله آثار حقوقی تغییر جنسیت، علیرضا باریکلو، فصلنامه مدرس علوم انسانی

مقاله پیامدهای اجتماعی اختلال هویت جنسی: سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی تغییرجنس‌خواهان در ایران، نویسندگان: فاطمه جواهری و مرتضی حسین‌زاده، مجله مطالعات اجتماعی ایران

روزنامه شرق، تاریخ ۱۱ بهمن۱۳۹۷

سایت محتا (مرکز حمایت از تراجنسی‌های ایرانی) به نشانی:

www .mahtaa.com

قانون شناسایی جنسیت انگلستان مصوب ۲۰۰۴:

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/contents

Scroll to top