از ما حمایت کنید

شما می توانید برای در تامین مالی بخشی از هزینه های دفیله ما را کمک کنید.

ما می‌خواهیم برای جبران بخشی از هزینه های تولید پادکست دفیله اسپانسر جذب کنیم. اگر علاقه دارید حامی مالی دفیله باشید به آدرس defilepodcast@gmail.com ایمیل بزنید.

Scroll to top